Overheid

Democratie is dynamisch. De verhouding tussen overheidsorganisaties en burgers vraagt steeds om andere methoden en middelen. MyBit Group heeft de ervaring en de ideeën om de overheid te ondersteunen bij interne en externe processen met maatschappelijke impact.
Sector Overheid
Sector Overheid

IT-projecten voor de overheid zijn door hun omvang en hun belang vaak complex. Dat dwingt tot een combinatie van creatieve en doordachte oplossingen.

Vitens

Labanalyses onder de knop

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Dagelijks voorziet het bedrijf bijna 6 miljoen klanten van kraanwater dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Poort80 ontwikkelde voor Vitens software om labresultaten te analyseren.

Analyse en rapportage
Vitens heeft een eigen laboratorium om de constante kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Voor dit lab was Vitens op zoek naar een softwaresysteem dat meetresultaten snel en betrouwbaar analyseert en rapporteert.

Duidelijkheid uit miljoenen meetgegevens
Elk jaar levert Vitens zo’n 33 miljoen kubieke meter drinkwater, gecontroleerd met allerlei meetapparatuur. Het gewenste softwaresysteem moest als gevolg jaarlijks miljoenen meetgegevens kunnen verwerken. Poort80 ontwikkelde software die de verschillende meetresultaten analyseert en tegelijkertijd controleert of het proces zelf nog voldoet aan verschillende kwaliteitseisen. Poort80 zorgde er ook voor dat de rapportage ervan voldoet aan de strengste eisen, zoals de herleidbaarheid van data en beslismomenten.

Betere onderbouwde beslissingen
Het softwaresysteem dat Poort80 ontwikkelde, stelt Vitens in staat snel en betrouwbaar verschillende meetgegevens te analyseren en op basis van heldere rapportages nog beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Dictu

Capaciteit voor apps

Dictu is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en bouwt software voor de overheid. Met name voor de ontwikkeling van mobiele apps doet Dictu graag een beroep op ons.

Partner om op te schalen

Bij het speciale App Loket van Dictu werd de vraag naar nieuwe apps steeds groter. Om verantwoord op te schalen zocht Dictu naar een passende partner.

Ontwikkelaars op aanvraag

De samenwerking ontstond tijdens de coronapandemie, toen onze ontwikkelaars en Dictu samen aan de CoronaMelder werkten. Dat beviel zo goed, dat we Dictu daarna ook bij andere projecten mochten ondersteunen. Binnen het partnership leveren we op regelmatige basis ontwikkelaars voor diverse app-projecten. Vaak is dat in de rol van lead developer.

Professionaliteit en groei

Door het snel leveren van capaciteit met de juiste expertise geven we Dictu de armslag die ze nodig hebben om de vraag naar apps te beantwoorden. Apps die vanzelfsprekend voldoen aan de strenge standaarden binnen de overheid.

Ministerie van BZK

Werken aan de wallet

De EU kent het European Digital Identity (EDI)-project. Het doel is dat de burgers van alle lidstaten over een paar jaar beschikken over een digitale wallet. In opdracht van ICTU werken we voor het ministerie van BKZ aan een Nederlands prototype, dat als Europees voorbeeld kan dienen.

Invloed op ontwikkeling

Met een eigen wallet wil Nederland positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de Europese wallet. Vooral om te borgen dat de digitale tool straks voldoet aan strenge eisen op het gebied van privacy en security.

Privacy als speerpunt

De wallet stelt een burger in staat om bijvoorbeeld aan te tonen dat hij of zij een rijbewijs heeft, ouder dan achttien is of een diploma heeft. Uitgangspunt is dat burgers bij het aantonen een minimale hoeveelheid data delen. Zo kun je bewijzen dat je ouder dan achttien bent, zonder je geboortedatum prijs te geven. Door privacy en security by design leggen we op Europees niveau de lat meteen hoog.

Waardengedreven digitaliseren

Dit project draagt bij aan de agenda ‘Waardengedreven Digitaliseren’ van het ministerie van BZK. Met deze agenda wil het ministerie ervoor waken dat digitalisering verantwoord gebeurt en dat elke burger eraan kan meedoen.

NotuBiz

Technologie voor democratie

Bij meer dan 250 provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland en België maakt Notubiz de besluitvorming makkelijk en transparant met technologische oplossingen. Dat doet Notubiz met MyBit als vaste software-ontwikkelaar.

Breed inzetbaar, maar wel op maat
Vergaderprocessen vereenvoudigen en besluitvorming transparant maken vraagt om innovatieve en betrouwbare software. Die moet enerzijds breed inzetbaar zijn voor overheden in Nederland en België, maar anderzijds op maat aan te passen zijn aan specifieke lokale wensen en eisen.

Democratie via web, mobiel, live en on demand
MyBit heeft voor Notubiz inmiddels een breed scala aan softwareproducten ontwikkeld en onderhoudt die ook. De kern van dit portfolio is het raadsinformatiesysteem: een webapplicatie waarmee gemeenten vergaderingen inzichtelijk en overzichtelijk maken. Een dedicated team van ontwikkelaars bij MyBit houdt dit systeem up-to-date en breidt het uit. MyBit borgt ook dat de software blijft voldoen aan alle relevante wetgeving zoals de AVG en de Archiefwet.

Als uitbreiding op het raadsinformatiesysteem hebben NotuBiz en MyBit een mobiele applicatie voor papierloos vergaderen ontwikkeld. Eerst voor iOS, daarna ook voor Android en Windows. De app is voor veel lokale politici inmiddels onmisbaar. Ook burgers zijn gebruikers waar MyBit software voor ontwikkelt. Zo kunnen die via een streamingsplatform live én on demand vergaderingen bekijken en terugkijken. MyBit blijft die dienst verbeteren, zoals met streams in 4K-kwaliteit en live ondertiteling.

Partnership als basis voor verbetering
Inmiddels heeft Notubiz een jarenlange samenwerking met MyBit. Dit partnership biedt overheden eenvoud in het democratische proces en hun burgers transparantie van die besluitvorming. Deze duurzame relatie garandeert ook de voortdurende doorontwikkeling en verbetering van de software.

IT-oplossingen in de overheidssector

Is de kloof tussen overheid en burger te dichten? Hoe zijn burgers bij beleid te betrekken en wanneer beschouwen ze hun lokale, provinciale of landelijke overheid als betrouwbaar? Op welke manier en met welke middelen kunnen ambtenaren hun werk prettiger en efficiënter doen? En hoe maken we vandaag keuzes in technologie die morgen en overmorgen ook nog verstandig zijn? Wij helpen de overheid dagelijks vooruit met IT-oplossingen.

Voor het miniserie van VWS werkten we mee aan de publieksapps CoronaMelder, GGD Contact en CoronaCheck. Met de inzet daarvan kon Nederland weer gedeeltelijk uit de lockdown komen. Voor het ministerie van BKZ ontwikkelen we een Nederlands prototype van een digitale wallet. Dat kan als Europees voorbeeld dienen binnen het European Digital Identity (EDI)-project. Uiteraard ligt de lat op het gebied van privacy en security hoog.

Andere branches

Ook buiten de sector Overheid is MyBit Group thuis. We kennen de uitdagingen én de oplossingen in de wereld van Energie & Circulair, Onderwijs, Media & Entertainment, Zorg & Lifestyle en NGO’s. Bekijk onze cases of neemt direct contact op om je vraagstuk voor te leggen.

Bekijk ook

Onderwijs

coming soon

Zorg & Lifestyle

coming soon